Adviezen

Adviezen

 

De verenigde Benoemingscommissies voor het notariaat zijn eveneens bevoegd om adviezen en voorstellen betreffende de algemene werking van het notariaat te formuleren.

Deze adviezen worden aan de Minister van Justitie, aan de Nationale Kamer van Notarissen, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat overgemaakt.