Opdrachten

Missie

De Benoemingscommissies voor het Notariaat hebben een drievoudige taak :

• Een doorslaggevende rol spelen in het benoemingsbeleid van de notarissen en dit, op een objectieve en niet-politieke wijze, door ieder jaar een vergelijkend examen te organiseren dat leidt tot de titel van kandidaat-notaris;

• Een gelijkaardige rol spelen in het benoemingsbeleid van de notarissen en dit, op een objectieve en niet-politieke wijze, door de selectie te verrichten met het oog op de benoeming van de notarissen;

• Adviezen en voorstellen formuleren aan de overheden betreffende de algemene werking van het notariaat.

Tot mei 2016 waren de Benoemingscommissies eveneens bevoegd voor de behandeling van klachten van particulieren tegen notarissen.