Secretariaat

Secretariat

De Verenigde Benoemingscommissies worden ondersteund door een secretariaat. De middelen voor de werking van de commissies worden toebedeeld via een dotatie door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De ambtenaren van het secretariaat worden ter beschikking gesteld door de Senaat.

Contactgegevens:

Leuvenseweg 48/3

1000 Brussel

Enkel mail & fax

Telefax :  02/549.94.12

Mail : info@bcn-not.be