Privacy

Dit is de website van de Verenigde benoemingscommissies voor het Notariaat. 

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. We hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze instelling heeft, en alle persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de uitoefening van onze wettelijke opdrachten die onder andere zijn bepaald in de Ventôsewet. Dit impliceert dat ze binnen dit wettelijk kader enkel gedeeld worden met de Federale overheidsdienst Justitie, en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. We maken geen ander gebruik van uw gegevens, tenzij dit door de wet is vereist of expliciet is toegestaan.

Uw rechten

U heeft het recht op controle over uw persoonsgegevens. Als u een probleem heeft met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, kan u contact opnemen met ons via volgende e-mail adres:

dpo@bcn-not.be 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden we u binnen één maand na ontvangst. Uitzonderlijk kan de verwerking van uw vraag meer tijd in beslag nemen, maar dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Indien u zou vinden dat u niet goed werd geholpen, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

recht op inzage en kopij

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben. We kunnen u ook een gratis kopij hiervan geven.

recht op verbetering

Zijn uw gegevens niet langer correct of maakten we een vergissing? U heeft het recht ons te vragen deze te verbeteren.

recht van bezwaar

U heeft het recht ons te vragen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, indien u daarbij een legitiem belang heeft, en de verwerking ons niet werd opgelegd krachtens een verplichting.

recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Dat kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen bestaan om ze bij te houden, of indien de verwerking van uw gegevens een algemeen belang heeft.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Analytics cookies (google).

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden om toegang tot onze website en de navigatie erop te vergemakkelijken. Op die manier verloopt alles sneller en efficiënter. Cookies kunnen niet gelezen worden door andere websites. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen. Via de help functie van uw browser kan u meer informatie vinden over de instellingen hiervan. 

Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke identificeerbare gegevens te verzamelen.

vragen:

Voor al uw vragen kan u ons contacteren op volgend e-mail adres: dpo@bcn-not.be