Klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling

Gezien de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de Benoemingscommissies voor het Notariaat, had de wetgever hun een functie van ombudsman tussen de burger en de notariswereld toevertrouwd.
Bij de wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt werd deze bevoegdheid evenwel opgeheven.
Voor klachten van particulieren tegen notarissen kan men zich wenden tot de Ombudsdienst voor het Notariaat.
 
Deze dienst is gehuisvest op volgend adres :
Ombudsdienst voor het Notariaat
Beenhouwerstraat 67
1000 Brussel
Tel.: 02/801.15.00