Samenstelling

 

Samenstelling commissie: 

PDF icon samenstelling_nl.pdf

Mevrouw Catherine DE MOOR, notaris

Voorzitter Nederlandstalige Benoemingscommissie en Voorzitter Verenigde Benoemingsommissies

De heer Geert VERVAEKE, hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULeuven

Ondervoorzitter Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevrouw Ellen VERHAERT, notaris

Secretaris Nederlandstalige Benoemingscommissie

De heer David BAELE, opdrachthouder administratieve vereenvoudiging bij de Kanselarij van de Eerste Minister

Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevr. Ria MORTIER, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

Nederlandstalige Benoemingscommissie

De heer Stefan RUTTEN, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen

Nederlandstalige Benoemingscommissie

De heer Dirk VAN DEN HAUTE, notaris

Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevr. Marleen VERGUTS, notaris

Nederlandstalige Benoemingscommissie