Samenstelling

 

Samenstelling commissie: 

Mevrouw Catherine DE MOOR, notaris

Voorzitter Nederlandstalige Benoemingscommissie 

De Heer David BAELE, opdrachthouder administratieve vereenvoudiging bij de Kanselarij van de Eerste Minister

Ondervoorzitter Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevrouw Ellen VERHAERT, notaris

Secretaris Nederlandstalige Benoemingscommissie

De Heer Geert VERVAEKE, hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULeuven

Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevr. Ria MORTIER, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie

Nederlandstalige Benoemingscommissie

De heer Stefan RUTTEN, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen

Nederlandstalige Benoemingscommissie

De heer Dirk VAN DEN HAUTE, notaris

Nederlandstalige Benoemingscommissie

Mevr. Marleen VERGUTS, notaris

Nederlandstalige Benoemingscommissie